سفارش تبلیغ
صبا ویژن

amir

 


چه حس قشنگیه وقتی می شی مَحرمِ دل یکی


یکی که بهش اعتماد داری بهت اعتماد داره


از دلتنگی هاش برات میگه از دلتنگی هات براش میگی


آروم میشه آروم میشی


حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه


این حس مثل قطره های باران پاکه[ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 8:47 عصر ] [ سارا ]

amir hosein


هیچــــــــگاه به بــی تو بودن هـــا عادتـــــــــ نخواهم کرد . . .
یا بمـــان
یا...
یا ندارد
فقــــط بمــــــــان ![ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 8:30 عصر ] [ سارا ]

amir hosein داشتـم به این فکر میکردم  که اگر باران ببارد  ... زیر باران چه دوست داشتنی تر میشوی ... 
 
چه زیبا تر ... باران باشـد  و صدای خنده های تو  در گوشـم ...
 
باران باشـد  و  تو ... 
 
باران باشـد  و نگاه های خسته ی مردمانی که منتظر یک روز بارانی بودنـد ... 
 
در این هوا نفس هایشـان  عمیق تر شده است انگار... قدم هایـشان  کوتاه تر... لبخند هایـشان  واقعی تر... 
 
کجا بودیم ؟ هان! داشتـم  میگفتـم  که زیر باران دوست داشتنی تر میشوی ... 
 
داشتـم  دستانـت  را در دستانـم  تصور میکردم  و به این فکر میکردم  که زیر باران چقدر دوست داشتنی تر شده ای ... 
 
یا که مثلا"... یک بعد از ظهر ِخسته ی خسته... آن موقع که اولین دانه ی برف زمستان دنبال یک ریزه جا

 برای نشستن روی زمین میگردد ... محو تماشای تو شود  و روی گونه های تو  بنشیـند ... 
 
داشتـم  گونه هایـت  را سرخ تصور میکردم که از سرما گل انداخته... و نوک دماغـت  هم قرمز شده و با

چشمانی نیمه باز ، زیر سرما  مـرا نگاه میکنـی  ... 
 
داشتـم  به این فکر میکردم  که اگر در سرمای زمستان ... زیر دانه های ریز و درشت برف ، مقابل چشم

های مردم، وسط خیابان تو  را سفت در آغوش بگیرم  چه میشود...
 
داشتـم  فکر میکردم  ... دوباره دوباره... 
 
داشتـم  چه میگفتـم ؟ هان... راستی بهت گفته بودم  که وقتی به صورتـت  نگاه میکنـم  دلـم  یک طوری اش  میشود ؟ 
 
 میدانی ؟... ایراد از تو نیست... ایراد از دل من هم نیست... ایراد از چشمانیست که یک جوری نگاه میکنند آدم را ، که دل آدم یک طوری اش میشود ...    

 آخر زمستان هست و من به فکر برفم...

 رویا چه اسم قشنگی میتواند باشد...[ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 8:30 عصر ] [ سارا ]

amir hosein

.

 

                           بـیـخـیـال ِ حـرف هـای ِ مـــَــردُم ...

                                         بـــیـا و مـرا بــبـ ــوس !

آنــها پـشـت ِ ســَـرِ خــــــُــــــدا هـم کـه خــُـداسـت حــرف مـی زنـنـد ... !!!

واے بـهـ حـــال ِ مــــن و تـــــو . . . !تاریخ سـاعت نویسنده fahime♥♥♥میــ?ونــے ?لتـَنــــگے چیـــہ ؟

?لتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یا?ش بـہ خـاطــراتـِت فِکــر کُنـــے . .

اونوَقتــہ کـہ یـہ لَبـخنـــ? میـــا? رو لَبـِت وَ لــے . .
! وَلــے چَنــ? لَـحــــظہ بَعـــ? شُـــروع اَشــکـہای لَعنَتـــے 
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .?اش بو?ے 

. . .وقتـے بغض مـے ?ر?م 

. . .فقطـ بغلم مـی?ر?ی و مـیگفتـے
 
. . .ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـ?? 

!. . .اگہ گریــہ ?نـے قهـــــر مـیکنم میرمـــــا [ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 8:29 عصر ] [ سارا ]

amir hosein

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر

بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــرد

نــســــوزیـــهـا..؟![ سه شنبه 93/4/24 ] [ 5:15 عصر ] [ سارا ]