سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1

به سلامتی اون دختری که سردی دستاشو با گرمای

بخاری ماشین

 

یه بچه پولدار عوض نمیکنه به سلامتی اون پسری

 

 که وقتی یه دختر ناز خوشگل تو خیابون می بینه

 

 سرش رو بندازه پایین بگه هر چی هم

 

که باشی انگشت کوچیک یه عشق

 

خودم نمیشی....

شنبه بیست و ششم مرداد 1392 11:8عاشق| 1 ?. . .CM . . .? |[ شنبه 93/3/10 ] [ 10:10 صبح ] [ سارا ]