سفارش تبلیغ
صبا ویژن

2014


?اگه پسرا نبودن:
1)دیگه هیشکی نبود که دخترا مسخره شون کنن
2)دیگه هیشکی نبود که با دیدن دخترا دست و پاش شل شه
3)دیگه هیشکی نبود که دخترا خرش کنن
4)دیگه هیشکی نبود که دخترا سرش داد بزنن
5)دیگه هیشکی نبود که ساعت 7 صبح دم خونه دخترا عین کشیش وایسته و نگهبانی بده
6)دیگه هیشکی نبود که برای عشق دخترا بخونه
7)دیگه هیشکی نبود که عین خر ازش کار بکشن 

دانلود آهنگ جدید

?و اما اگه دخترا نبودن:
1)دیگه هیشکی نبود که پسرا رو خمار کنه
2)دیگه هیشکی نبود که پسرا رو سر کار بذاره
3)دیگه هیشکی نبود که پسرهارو مسخره کنه
4)دیگه هیشکی نبود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو قرار گرفت پسرا رو از دروغگویی باز داره
5)دیگه مسابقه miss world برگزار نمیشد چون دیگه خوشگلی نبود!
6)پسرا همشون خونه میموندن چون دیگه انگیزه و انرژِ برای بیرون رفتن و دید زدن نداشتن
7)در کل دنیا خیلی تلخ و بی معنی میشد[ چهارشنبه 93/2/3 ] [ 10:45 صبح ] [ سارا ]