سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پسرجون

پسرجون!



دختر وَرَق نیست بُرِش بزنی !



سوزن پرگار نیست دورِش بزنی !



نوکرت نیست سرش غـُر بزنی !


عابر بانکِت نیست واسَش هِی کنتور بزنی!



دختر جُونه ، میخوایش باس خواهش کنی !



آزاده ، نمیتونی رامِش کنی !



حَرفِش حَرفه ، نباس امتحانِش کنی !



اگه ناراحته سعی نکن ، تو نمیتونی آرومِش کنی !



دَر ِقلبش که روت بسته شد ، عمرا بتونی بازش کنی !



بیخودیَم زور نزن ، نمیتونی با عجیجمات خوابش کنی !



گفتم که ، ♥دختر♥ جُونه!...

عکس های  دخترونه 1


[ جمعه 93/2/12 ] [ 1:9 عصر ] [ سارا ]