سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هیس

هیس دختر ها فریاد نمیزنند!

هیس دختر ها بلند نمیخندند!

هیس دختر ها حقى ندارند!

دختر ها باید ارام زندگى کنند!

دختر ها باید درد را تحمل کنند!

دختر ها باید بسوزند و بسازند!

دختر ها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!

"فقط به جرم دختر بودنشان"!!

دختر ها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند.

دختر ها حق این را ندارند که عکسشون تو اعلامیه ترهیم خودشون چاپ بشه!

هیس دختر ها باید ارام بمیرند!

و این داستان ادامه خواهد داشت...

حق حضانت براى تو ..

درد زایمان براى من...

نام خوانوادگى براى تو...

زحمت خانه براى من ..

چهار عقد براى تو..

حیرت عشق براى من..

هزار صیغه براى تو..

حکم سنگسار براى من..

هوس براى تو..

عفاف براى من..

این بود ازادى و برابرى حقوق زن و مرد ........

دختر ها حق اعتراض ندارند..

هیییییییسسسسس[ سه شنبه 93/4/24 ] [ 4:53 عصر ] [ سارا ]